Çamkıran İnşaat Logo

Site Kullanım Koşulları

Kurumsal

Regalaluminyum.com internet sitesi Regal Alüminyum Ltd. Şti. ’ye ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içeriği uluslararası fikri ve sınai mülkiyet mevzuatı tarafından korunmaktadır. Bu site, kullanıcılarını herhangi bir ücret karşılığı olmaksızın bilgilendirmeyi hedefleyen bir internet sitesidir. Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız:

Regal Alüminyum Ltd. Şti. internet sitesindeki tüm dokümanlar Regal Alüminyum Ltd. Şti.`ın mülkiyetindedir. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, kiralayamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. Yukarıda belirtilenden bağımsız olarak, sitenin sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımınız için alabilirsiniz.

Regal Alüminyum Ltd. Şti. web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, Regal Alüminyum Ltd. Şti. web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

İleride söz konusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden Regal Alüminyum Ltd. Şti. `nin ve / veya Regal Alüminyum Ltd. Şti. Web Sitesi`nin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Regal Alüminyum Ltd. Şti. `nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

Regal Alüminyum Ltd. Şti. , işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

Regal Alüminyum Ltd. Şti. web sitesinde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacağı, süresinde güvenilir ve hatasız olacağı hiç bir şekilde Regal Alüminyum Ltd. Şti. tarafından garanti edilmemektedir.

Regal Alüminyum Ltd. Şti. web sitesine girmekle site ziyaretçileri yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş ve kabul etmiş addedilecektir. Bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve Regal Alüminyum Ltd. Şti. `ye ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK Madde 287`ye uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı Regal Alüminyum Ltd. Şti. tarafından beyan ve işbu Regal Alüminyum Ltd. Şti. Web Sitesi`ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.

Regal Aluminyum Küpeşte Aksesuarları San. ve Tic. Ltd. Şti.